Förändringar på krukväxtfronten

Detta foto fick mig att reflektera över en av många förändringar inom trädgårdsodlingens område sedan 1900-talets mitt. Fotot från 1962 är hämtat ur Nils Sonessons[…]