En blomstrande marknad_2.inddEn avhandling om handelsträdgårdar

”En blomstrande marknad” handlar om handelsträdgårdar i Sverige under 1900-talets första hälft. Inflyttningen till städerna var omfattande och allt fler människor var beroende av att köpa det de behövde. Särskilt i och omkring större städer fanns handelsträdgårdar som odlade och sålde ett rikt utbud av grönsaker, blommor, bär och andra trädgårdsprodukter. Idag importeras trädgårdsprodukter från jordens alla hörn och allt fler ifrågasätter de långa transporterna. Det är därför intressant att följa den utveckling som skedde under 1900-talets första hälft då det fanns tusentals lokala, småskaliga producenter av trädgårdsprodukter, men där utvecklingen gick mot ökande avstånd mellan producent och konsument och allt fler mellanhänder då transportsystem och handel förändrades.

Närheten till kunderna var inledningsvis viktig eftersom många av produkterna var ömtåliga och skrymmande färskvaror. Produktionen var intensiv och resurskrävande med odling på friland och under glas, i drivbänkar och växthus. Gödsel från städernas hästar, latrin och annat avfall användes som värmekälla i varmbänkarna, där de tidigaste grönsakerna drevs fram.

Många faktorer sammanföll och gynnade trädgårdsnäringen kring sekelskiftet 1900 och ytterligare några decennier. Inflyttningen till städerna var hög och allt fler människor blev beroende av att köpa mat och annat de behövde. Efterfrågan på trädgårdsprodukter ökade dessutom då nyttan med att äta frukt och grönt blev allt mer känd. Många fick det bättre ställt och kunde köpa mer än till livets nödtorft, vilket bidrog till ett ökat intresse för prydnadsväxter.

Transporterna blev effektivare och avstånden ökade allt mer mellan producent och konsument. Importen av trädgårdsprodukter ökade kraftigt från länder med lägre produktionskostnader. Handeln förändrades och mellanhänderna blev fler. Kraven på produkterna förändrades mot en ökad tålighet och enhetlighet. Konkurrensen för trädgårdsmästarna blev svårare och produktionskostnaderna ökade vilket ledde till en ökad användning av handelsgödsel och växtskyddsmedel.

I avhandlingen står fyra handelsträdgårdar i Stockholms närhet i fokus: herrgårdsträdgårdarna vid Krusenbergs gård söder om Uppsala och Antuna gård utanför Upplands Väsby. Båda drevs av anställd personal och hade en omfattande försäljning av trädgårdsprodukter. Erik Nilssons handelsträdgård på Runmarö och Nora handelsträdgård i Danderyd drevs som familjeföretag, vilket var den vanligaste formen av handelsträdgårdar. Det krävdes inte några stora arealer för att försörja sig på trädgårdsodling, särskilt inte om det fanns drivbänkar och växthus där flera kulturer avlöste varandra.

Boken finns att köpa via internetbokhandlar. Den finns exempelvis på Adlibris.se.

Läs SLUs pressmeddelande om avhandlingen.