Om mig

Jag är hortonom, hortikultur- och agrarhistoriker, samt författare. År 2014 disputerade jag i agrarhistoria vid SLU med avhandlingen En blomstrande marknad. I botten har jag en tvåårig trädgårdsutbildning från trädgårdsskolan i Dingle, Bohuslän och har arbetat praktiskt inom trädgård och park. Efter hortonomutbildningen har jag arbetat med miljöfrågor, framför allt MKB (miljökonsekvensbeskrivningar), utomhuspedagogik samt agrar- och trädgårdshistoria vid Nordiska museets friluftsmuseum Julita i Södermanland och vid SLU på Ultuna i Uppsala. Frågor som rör trädgårdsodlingens och trädgårdsnäringens historia och det odlade kulturarvet är något jag berört under en stor del av mitt yrkesverksamma liv. Jag driver företaget Hortikultura, där jag föreläser och skriver, framför allt om hortikulturhistoria. Sedan 2024 är jag anställd som forskningssamordnare vid Järnvägsmuseet, Statens maritima och transporthistoriska museer. Jag är även ledamot i Kungl Skogs- och Lantbruksakademien (sedan 2018) och i Kålrotsakademien (sedan 2015).