Tipsa om material från handelsträdgårdar!

Har du material från handelsträdgårdar – kassaböcker, verifikationer, brev, dagböcker eller andra personliga anteckningar, fotografier eller annat – hör gärna av dig! Jag är även intresserad av äldre tidningar som var riktade till yrkesodlare, litteratur och liknande. Från och med våren 2015 arbetar jag med mitt nya forskningsprojekt som är inriktat på trädgårdsodlingens växtskydd före ”kemikalieboomen” på 1930-40-talen och framåt och är särskilt intresserad av källmaterial som berör detta på olika sätt.

CATEGORIES:

Forskning

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *