Under hösten 2015 arbetade jag med äldre tidningar och tidskrifter för att ta reda på vad man skrev om skadegörare och sjukdomar inom trädgårdsodlingen och hur man förebyggde, hanterade och bekämpade dessa. Det finns mycket som är intressant i äldre tidningar och man slås ofta av hur mycket det är som inte är nytt under solen… Många av de diskussioner som förs om hur hårda villkoren är på marknaden för trädgårdsprodukter, bland annat på grund av den omfattande importen, går att finna även i dagens tidningar för yrkesverksamma trädgårdsodlare.

I Viola. Tidning för trädgårdsodlare från 1940 går det att läsa om den hårda konkurrensen av importerad frukt:

”…år 1938 importerades apelsiner för 15 816 732 kr, bananer för 6 592 348 kr och att enbart importen av apelsiner år 1939 uppgick till ej mindre än 44 121 000 kg till ett värde på över 16 mill kr, så begriper man att försäljningen av svensk frukt försvåras i allra högsta grad.”

För att omvandla angivna värden i kronor till dagens penningvärde används prisomvandlaren på historia.se.

Jag kommer att återkomma med fler citat ur äldre tidskrifter och kan varmt rekommendera andra att någon gång besöka ett av de större biblioteken i landet och låna fram några nummer av någon äldre tidskrift inom det egna intresseområdet…

CATEGORIES:

Historia

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *