Stockholms gartnersällskap utser varje år ”Årets trädgårdsbok” och i samband med detta tillkännages ett eller flera hedersomnämnande. I år hade jag den äran att få detta hedersomnämnande för min avhandling, ”En blomstrande marknad”, vilket naturligtvis är fantastiskt roligt och hedrande! Läs mer på Stockholms gartnersällskaps webbsida.

Gartnersällskapets motivering:
Som hortonom och dotter till en trädgårdsmästare har Inger Olausson ”grävt där hon står”. Hon har utgått från fallstudier; fyra handelsträdgårdar i Stockholms närhet, både familjeföretag och herrgårdsträdgårdar. Boken ger fördjupad kunskap om den kommersiella yrkesodlingen och handelsträdgårdarnas utveckling under åren 1900-1950: Vad som odlades, vilka produktionssätt som användes, kostnader, försäljning mm. Vi får följa hur handelsträdgårdarnas utveckling går parallellt med svenskarnas ökade levnadsstandard och därmed ökade efterfrågan på grönsaker, frukt, bär och blommor. Lika aktuella nu som då är frågeställningar kring t.ex. utvecklingen mot mer import istället för lokal odling, transportsätt, pris och kvalitet. Inte enbart en kunskapsrik bok för professionella inom trädgårdsyrket utan även intressant och trevlig läsning för en bredare läsekrets.

Annelie Johansson fick välförtjänt utmärkelsen Årets trädgårdsbok för sin bok ”Så ett frö”, med barn som målgrupp.

Foto: Stockholms gartnersällskap.

 

CATEGORIES:

Forskning

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *