Om odling av primörer

Inom mitt forskningsfält – trädgårdsodlingens historia – är drivningen av växter något som intresserar mig särskilt mycket. Drivningen ställer begreppet ”säsong” ur spel: det handlar[…]